بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/25
کل خالص ارزش دارائی ها 204,118,832,725 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,060,341 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,060,341 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,062,998 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 192,503

صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه فردا

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/05/23

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

ضامن نقد شوندگی:

بانك پاسارگاد

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك پاسارگاد

مدیران سرمایه گذاری:

مارال دادبين ، مهدي ميرزا بياتي ، مصطفي بختياري

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها