اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/10
کل خالص ارزش دارائی ها 662,400,075,830 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,017,477 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,018,571 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,021,131 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 651,022

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/05/23

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

ضامن نقد شوندگی:

بانك پاسارگاد

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك پاسارگاد

مدیران سرمایه گذاری:

مارال دادبين ، مهدي ميرزا بياتي ، مصطفي بختياري

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad