نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا مورخ 1396/04/28

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در روز چهارشنبه مورخ 1396/04/28 ساعت 12 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در کوی نصر(گیشا)، خیابان بلوچستان، کوچه البرز، پلاک 9 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذیل است:
1. تغییر آدرس محل اقامت صندوق
2. سایر موارد