نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا مورخ 1396/04/28

 احتراما به اطلاع کلیه سرمایه گذاران می رساند جلسه مجمع این صندوق روز چهارشنبه مورخ 28 تیر ماه 96 در ساعت 12:00 صبح در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان جهت تغییر آدرس محل اقامت صندوق برگزار گردید . لازم به ذکر است اسامی حاضرین در مجمع در تارنمای صندوق منوی گزارشات قسمت مجامع صندوق بارگذاری شده است.