نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا

 

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در روز یکشنبه مورخ 15/06/1396ساعت 11:٠٠ در محل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد واقع در کوی نصر (گیشا) خیابان البرز ، پلاک 9 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: 1. تغییر و افزایش هزینه های قابل پرداخت (مفاد بند 10-3 امیدنامه) و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.