نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع روز دوشنبه مورخ 1397/10/10ساعت 11:00

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا دعوت می گردد تا در جلسه مجمع روز دوشنبه مورخ 1397/10/10ساعت 11:00 که در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در گیشا، خیابان بلوچستان، خیابان البرز، پلاک 9 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه به شرح ذیل می­باشد:

1.       تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1397

2.       تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

3.      افزودن یک بند به ماده 28 اساسنامه صندوق (اختیارات مجمع)، مطابق با ابلاغیه شماره 12020106 مورخ 29/05/1397