نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع روز یکشنبه مورخ 3 دی ماه 1396 ساعت 10

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در روز یکشنبه مورخ 1396/10/03 ساعت 10:٠٠ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در تهران، کوی نصر (گیشا) ، خیابان بلوچستان ، کوچه البرز ، پلاک برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.