نصب همراه صندوق fundMobileApp

توقف ثبت درخواست صدور تا اطلاع ثانوی

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند:

بر اساس درخواست ضامن نقدشوندگی صندوق (بانک پاسارگاد) و مطابق تبصره 2 ماده 17 اساسنامه، تا اطلاع ثانوی صدور واحدهای جدید سرمایه گذاری مقدور نمی باشد.

 مدیر ثبت صندوق- کارگزاری بانک پاسارگاد