نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع روز یکشنبه مورخ 1397/07/08ساعت 11:00

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا دعوت می گردد تا در جلسه مجمع روز یکشنبه مورخ 1397/07/08 ساعت 11:00 که در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در گیشا، خیابان بلوچستان، خیابان البرز، پلاک 9 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1.       تصمیم گیری درخصوص انحلال یا ادامه فعالیت صندوق

2.       تعیین و تغییر ارکان صندوق و نماینده امور محوله آنها

3.       سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.