نصب همراه صندوق fundMobileApp

صدور مجوز پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه فردا

سنا- سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه فردا را صادر کرد. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه فردا  در اوراق بهادار با درآمد ثابت و پیش بینی سود ٢٠ درصد است. 
مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی این صندوق بانک پاسارگاد، مدیر صندوق مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان، متولی، موسسه حسابرسی ایران مشهود، حسابرس، موسسه حسابرسی آزموده کاران و موسسین این صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان، بانک پاسارگاد، شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان، شرکت ارزش‌آفرینان بانک پاسارگاد هستند.  اداره امور نهادهای مالی، ثبت صندوق یاد شده نزد سازمان و اعطای مجوز تاسیس و فعالیت صندوق، را منوط به موفقیت در پذیره‌نویسی اولیه، ارسال مدارک مثبت و نیز ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ نامه به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان دانست.