نصب همراه صندوق fundMobileApp

آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

به حول قوه الهی و استعانت از خداوند متعال به اطلاع می رساند، صندوق سرمایه گذاری مشترك اندیشه فردا آماده پذیره نویسی واحد های سرمایه گذاری بر اساس مهلت تعیین شده می باشد. علاقمندان به شرکت در پذیره نویسی می توانند مبلغ مورد نظر برای سرمایه گذاری را به شماره حساب ٢٥٠.١٤٠.١١٠٧٠٥٨١.١ بنام صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا (در شرف تاسیس) نزد شعبه سپهر بانک پاسارگاد واریز نموده و به همراه اصل فیش واریزی، اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی به دفتر شعب منتخب بانک پاسارگاد مراجعه نمایند.
مدت پذیره نویسی از تاریخ ١٨ لغایت ٢٧ تیرماه ١٣٩٢ می باشد.