نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره زمستان ١٣٩٢

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترک اندیشه فردا مي رساند سود دوه زمستان برای دوره سه ماهه منتهی به بیست و نه  اسفند به حساب سرمایه گذاران واریز شده است.