نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره بهار ١٣٩٣

اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترک اندیشه فردا مي رساند سود دوه بهار برای دوره سه ماهه منتهی به سی و یک شهریوربه حساب سرمایه گذاران واریز شده است.