نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ٠٥/١٢/٩٣

بسمه تعالی
بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا دعوت میگردد تا در جلسه مجمع فوق العاده این صندوق که در ساعت ١٠:٠٠ صبح روز سه شنبه ٠٥/١٢/٩٣ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به آدرس تهران-بلوار دادمان-روبروی بیمارستان آتیه-پلاک ٤٣ برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
مزید استحضار، دستور جلسه به شرح ذیل میباشد:
١-افزایش حجم صندوق
٢-تغییر در تشریفات صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری
و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده سالیانه می باشد.