نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

به استحضار سرمایه گذاران گرامی میرساند جهت ارتباط با صندوق ، با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید. ٨٨٥٧٠١٩٨ - ٨٨٣٨٥٦٥٩ - ٨٨٠٩٥٦١٥ - ٨٨٠٧٩٣٧٦    
 علاوه بر شماره های فوق، شماره های ذیل با داخلی های ١٠٠ - ١٠٢ - ١٠٣ - ١٠٤ پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ٨٨٠٨٨١١٦ - ٨٨٠٩٥٦١٤