نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا

به اطلاع کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، عادی و ارکان صندوق میرساند  جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق در روز چهار شنبه مورخ ٠١/٠٧/١٣٩٤ ساعت ١٠ صبح در محل شرکت سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به آدرس تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، روبروی بیمارستان آتیه، پلاک ٤٣ برگزار می گردد .
دستور جلسه: 
افزایش سقف صندوف 
و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.