نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع فوق العاده صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع فوق العاده این صندوق که در روز سه شنبه مورخ ٢٤/٠٩/١٣٩٤ ساعت ١٢ صبح در محل شرکت سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به آدرس تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، روبروی بیمارستان آتیه، پلاک ٤٣ برگزار می گردد حضور بهم رسانند.