نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به ٣١/٠٦/١٣٩٤این صندوق که در روز سه شنبه مورخ ٢٤/٠٩/١٣٩٤ ساعت ١٠ صبح در محل شرکت سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به آدرس تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، روبروی بیمارستان آتیه، پلاک ٤٣ برگزار می گردد حضور بهم رسانند.