نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید دوره فعالیت صندوق

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند،طی صورتجلسه مجمع مورخ ٢٧/٠٢/٩٥ و مجوز شماره ١٠٩٤٣/١٢٢ مورخ ٣١/٠٥/١٣٩٥ سازمان بورس و اوراق بهادار ،دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ٢٢/٠٥/١٣٩٨ تمدید گردید.