نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر نرخ پیش بینی سود سالانه صندوق

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند،طی صورتجلسه مجمع و مجوز شماره ١٦٥١٣/١٢١ مورخ ٣٠/٠٥/١٣٩٥ سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ٣٠/٠٥/٩٥  نرخ پیش بینی سود سالانه صندوق از ٢٢% به ١٦% سالانه تغییر یافت.