نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا مورخ ١٣٩٥/٠٩/٠٦

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در روز  شنبه مورخ  ١٣٩٥/٠٩/٠٦ ساعت ١٠ صبح در محل شرکت سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به آدرس تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، روبروی بیمارستان آتیه، پلاک ٤٣ برگزار می گردد حضور بهم رسانند.