نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل جلسه مجمع سالیانه منتهی به ٣١/٠٦/١٣٩٥

احتراما به اطلاع کلیه سرمایه گذاران می رساند جلسه مجمع  سالیانه این صندوق روز  شنبه مورخ ٦ آذر در ساعت ١٠:٠٠ صبح در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان برگزار گردید . لازم به ذکر است اسامی حاضرین وصورتجلسه مذکور  در تارنما(مجامع صندوق)  بارگذاری شده است .