بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره تابستان ١٣٩٣

اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترک اندیشه فردا مي رساند سود دوه تابستان برای دوره سه ماهه منتهی به سی و یک شهریور به حساب سرمایه گذاران واریز شده است.