نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه فردا در تاریخ 1392/04/18 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات امیدنامه مورخ 1398/02/31/ تغییر هزینه های نرم افزاری صندوق
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/07/17 (کاهش حداقل واحدهای سرمایه گذاری صندوق)
تغییرات امیدنامه صورتجلسه مورخ 96/06/15/ تغییرنوع صندوق و _.
امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مورخ 06/11/1393
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 27/02/1395
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مجمع 06/09/95 با تایید متولی و ابلاغیه 1202006 سازمان
صورتجلسه تغییرات امیدنامه 24/9/1394
صورتجلسه تغییرات امیدنامه / 01/07/1394
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 97/02/19
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 96/10/03
تغییرات امیدنامه صورتجلسه مورخ 1396/06/15
تغییرات امیدنامه ای مجمع مورخ 96/06/15
امیدنامه صندوق اندیشه فردا
افزایش سقف صندوق
افزایش سقف صندوق 2